Lorre Lynn Trytten

Lorre Lynn Trytten
Lorre Lynn Trytten heeft Scandinavische ouders maar werd geboren in de Verenigde Staten, waar ze op achtjarige leeftijd begon met vioollessen. In eerste instantie bestudeercle ze, geheel geïsoleerd van de populaire muziek, vlijtig Vivaldi en Mozart en later barok-uitvoeringspraktijk in Oberlin, Ohio. Ze behaalcle cum laude haar Bachelors Degree in Music Performance aan de Universiteit van Wisconsin en bovendien kwam ze tegelijkertijd ook in aanraking met de bluegrass (een typisch Amerikaanse mengeling van Europese Volksmuziek en blues) en de verleidingen van het improviseren. Vervolgens toog ze naar Nederland waar ze als gaststudente barokviool studeerde bij Jaap Schröder aan het Amsterdams Conservatorium. Aan het Utrechts Conservatorium volgde ze vioollessen bij Viktor Libermann en studeerde ze compositie bij Henk Alkerna. Verder speelde ze bij het Willem Breuker ensemble en het Nederlands Ballet Orkest. In de zorner van 1991 ging ze voor het eerst met Flairck op toernee.