Antoinette Lohmann

Antoinette Lohmann
Begon op achtjarige leeftijd met vioollessen. In 1987 werd ze toegelaten tot het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waar zij viool studeerde bij Jean Louis Stuurop en alt-viool bij Esther van Stralen. Ze studeerde twee jaar barokviool bij Lucy van Dael, deed cursussen bij Jaap Schröder en besloot zich toe te leggen op de zogenaamde uitvoeringspraktijk.
Tijdens haar klassieke opleiding was ze actief in andere muzikale stijlen. Zes jaar lang speelde zij in een dames-salonorkest en sinds 1993 is ze lid van het tango-orkest 'Bailongo', dat zich met zowel oude als moderne Argentijnse tango's bezighoudt.
Sinds 1992 maakt zij deel uit van het 'Helios-Ensemble', dat zich de laatste jaren voornamelijk op 20ste eeuws (Nederlands) repertoire heeft gericht. In de barokwereld werkte ze onder andere met Lucy van Dael, Wouter Möller, en Barbara Schlick. Antoinette maakte CD-opnamen met onder meer Lucy van Dael, Gustaf Leonhardt, Bailongo, het Helios-Ensemble en Flairck.