Carla Veen

Carla Veen
Om het huiselijk muziekgebeuren van een wat lager klinkend instrument te voorzien, stapte Carla op 9-jarige leeftijd met een cello onder cle armpjes het familiekwintet binnen. Een belangrijk deel van haar jonge jaren bracht ze door op de muziekschool te Wageningen. Op het lyceum raakte ze betrokken bij diverse kleinere muziektheater produkties, waar ze zich zowel met zang, clans als musiceren bezig hield. Haar eerste orkest-ervaringen deed ze op bij het studentenorkest van Wageningen. Na cle middelbare school vertoefde zij een jaar op cle toneelacademie in Maastricht en een jaar op de opleiding Muziek en Beweging in Rotterdam. Daarna koos zij definitief voor het conservatorium van Rotterdam, waar ze in 1993 na vele lessen van Herre-Jan Stegenga en Ad van Dongen afstudeerde. Haar voorkeur voor kamermuziek bracht haar vervolgens bij het Nederlands Kamerorkest en het strijkorkest Currende en enkele ad hoc kamermuziekensembles. Tussen de bedrijven door volgde ze lessen bij William Pleeth in Londen, waar ze eens incle maand per boot naartoe ging. In cle tweede helft van 1994 sloot ze zich bij Flairck aan. Ze bespeelt een cello die in 1985 gebouwd werd door Daniel Royé.